HOME
Info Wilhelminasluis
Dagelijks Nieuws
Sluizen en Keringen
Vrachtschepen
Andere Scheepsfoto's
Bijzondere schepen
Schepen >100 jaar
Ansichtkaarten
Historie sluis
Oorlog in de Regio
Historie in de Regio
Andel Toen en Nu
Verhalen
Bodemvondsten
Vragen
Reacties
Contactformulier


Verhaaltjes uit het verleden over Sluispersoneel
        -- Den Dekker 
        -- Zeeman

 Sluiswachter Den Dekker

In 2011 krijg ik het oktobernummer van het Informatieblad Vakorganisatie Personeel Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu). Heel interessant natuurlijk, vooral als je bent geinteresseerd in pensioenen. 
Maar mijn aandacht wordt getrokken door een interview op blz. 13 met P. den Dekker. Een man die ter gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap in het zonnetje wordt gezet.

Den Dekker woont dus een periode op de Wilhelminasluis rond het jaar 1930. Het gezin woont dan in de woning die nu nr. 10 is. De vader van Den Dekker staat dat jaar, 1930, namelijk op een foto die gemaakt is na een ernstig ongeluk in de sluis. In juni van dat jaar ontploft in de sluis de ketel van de stoomsleper Geert Jan. De twee opvarenden worden overboord geslagen. 
De kapitein W. van Asperen, overleeft het ongeluk, maar de machinist J.H. Mol wordt later levenloos uit het water gehaald. Brokstukken van de ketel komen een flink eind van de plaats van het ongeluk terecht. Op één van de foto's die daarvan zijn gemaakt, staat sluiswachter Den Dekker (met snor) achter een brokstuk. Achter hem staat sluiswachter Hetjes. 

 

Sluiswachter Zeeman    

Door de aanleg van de Afsluitdijk (1927-1932) raken nogal wat mensen die in de visserij op de Zuiderzee of bij de visverwerkende nijverheid werken hun baan kwijt. Een aantal van hen komt in dienst bij Rijkswaterstaat in verschillende functies.
De plaatselijke krant van 30 januari 1932 maakt dan ook bekend dat op de Wilhelminasluis twee nieuwe sluisknechts zijn aangesteld, Hetjes en Zeeman. Op de foto hieronder staan beide mannen. 
  

Sluispersoneel op het westelijk Waalhoofd o.l.v. Sluismeester J. de Besten

Veel is niet bekend uit die tijd, maar in een boekwerk van Elibert Hak, "Het leven ... één gedachte" (Wassenaar, september 2003) , is iets te lezen over Zeeman en zijn gezin. 

 

    
            terug naar boven           terug naar Verhalen              

Top