HOME
Info Wilhelminasluis
Dagelijks Nieuws
Foto's Vrachtschepen
Andere Scheepsfoto's
Bijzondere schepen
Schepen >100 jaar
Historie sluis
Oorlog in de Regio
Historie in de Regio
Andel Toen en Nu
Verhalen
Bodemvondsten
Leuke websites
Andel Wandelt
Vragen
Reacties
Contactformulier

Historie Wilhelminasluis 

Aan het einde van de 19e eeuw is begonnen met de aanleg van de Wilhelminasluis. Op de verschillende hoofden van de sluis zijn gevelstenen met jaartallen aangebracht die verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen van de sluis. Zo zit op het oostelijk Maashoofd een steen met de inscriptie 1895 en op het westelijk Maashoofd een met 1896. Daaronder resp. een verwijzing naar de aanleg van de Hoogwaterkering in 2000 en aan de overkant naar de grote restauratie in 1984. Aan de Waalzijde zijn vergelijkbare gevelstenen aangebracht. Ook de woningen kennen dergelijke verwijzingen: twee gevelstenen met "Anno 1900" erop. 

Er kan derhalve aardig wat worden verteld over de Wilhelminasluis en de omgeving ervan. De onderwerpen hieronder verhalen over het verleden en heden.  
De Plaat
Ten zuidoosten van de Wilhelminasluis ligt een gebied, een schiereiland, dat in de volksmond De Plaat wordt genoemd. Op oudere kaarten komt het gebied voor als Graaf Heerlijkheidsplaat.
Dit stukje weidegrond dat bij hoog water voor het grootste gedeelte nog steeds onder water loopt heeft verschillende gebruikers gekend.
Over deze verschillende gebruikers en vooral de manier waarop het terrein
werd gebruikt is op een aparte pagina meer te lezen. 
                                 
Klik hier om verder te lezen over De Plaat

Bruggen
Waren de mensen voor de bouw van de Wilhelminasluis aangewezen op de verschil-lende veren in de buurt, vanaf 1898 werd dat anders en veel gemakkelijker. 
Over de Wilhelminasluis, over de Maashoofden, werd een brug aangelegd. Deze eerste brug, een rolsprietbrug, heeft niet erg lang dienst gedaan. De huidige brug, een klapbrug, is de vierde brug in de rij. 
Op een aparte pagina is meer te lezen over de vier bruggen over de Wilhelminasluis.
                                
Klik hier om meer te lezen over de bruggen 

Gedenksteen 
De scheiding van de Maas en de Waal was destijds een gebeurtenis van nationale betekenis. De afsluitdam in de Maas, de eveneens in de tijd gegraven Bergse Maas voerde voortaan het Maaswater af, maakte de Wilhelminasluis noodzakelijk. 
Toen het enorme werk klaar was, waren de festiviteiten navenant groots. Op de afsluitdam bij Andel moest een herinnering komen. Een enorm stuk steen werd in Duitsland dan ook omgetoverd in een heuse prachtige Gedenksteen.
Hoe belangrijk de scheiding van Maas en Waal was, blijkt wel uit het feit dat de onthulling ervan werd verricht door Koningin Wilhelmina. 
                            
klik hier om meer te lezen over de Gedenksteen
                                                                         
Ontploffing in de sluis
Iets voor 14.00 uur op donderdagmiddag 30 oktober 1930 vaart de stoomsleepboot Geert Jan  met een sleepschip achter zich de sluis in en meert af aan de oostelijke remming, vrij vooraan in de sluis. Er volgt in deze schutting nog een sleepboot met enkele sleepschepen.
Terwijl het sluispersoneel bezig is de deuren aan de Maaszijde open te draaien en de schipper van de Geert Jan rustig praat met een andere schipper, vindt er onverwachts een hevige ontploffing plaats. Grote zwarte rookwolken stijgen op en onttrekken de sluis een ogenblik aan het oog. Ruiten van  omliggende woningen springen, pannen vallen van de daken en tot ver in de omtrek wordt de knal gehoord. 
                                
klik hier om meer te lezen over deze ontploffing  

                            

Bebouwing en bouwsels
Op één van de eerste tekeningen uit 1884 is bij de te bouwen sluis slechts één woning voor de sluiswachter gepland. Later wordt in het definitieve ontwerp in meer woningen voorzien.
Er wordt bij gezegd:"Voor de huisvesting van het bedienende personeel zijn op het sluisterrein vijf dienstwoningen gesticht, namelijk ééne woning met verdieping voor den sluiswachter en twee woningblokken, elk voor twee sluisknechts. De woning voor den sluiswachter bevat tevens een Directielokaal, eene wachtplaats voor het dienstdoende personeel en een magazijn voor sluismaterieel. De woningen, opgetrokken uit metselwerk onder pannen dak, zijn gefundeerd op zandkisten."  
                               
klik hier om meer te lezen over de bebouwing en bouwsels  
 

Koninklijk Bezoek
Op 18 augustus 1904 brengt Koningin Wilhelmina een bezoek aan de Wilhelminasluis. De sluis is niet direct  het doel van het bezoek, want dat is meer de onthulling van het Gedenkteken ter herinnering aan het klaarkomen van het ambitieuze project  "Verlegging van de Maasmond". 
In 1946 komt haar dochter, dan nog Prinses Juliana, naar de regio en ook zij brengt een bezoek aan het Gedenkteken en passeert daarbij ook twee keer de Wilhelminasluis. 
Tenslotte Prins Willem-Alexander, onze toekomstige koning, die in 1998 de Wilhelminasluis bezoekt en daar wordt rondgeleid en geïnformeerd door sluiswachter Bert Maas.  

                                                                                      klik hier om meer te lezen over de Koninklijke Bezoeken

 

 

                terug naar homepage

   

Top