Info Sluis
Home
Nieuws
juni 2022
juli 2022 01-13
juli 2022 14-31
augustus 01-15
september 2-15
september 19-31
oktober 01-16
oktober 17-31
november 01-15
november 16-30
december 01-30
januari 01-31
februari 01-28
maart 01-31
april 01-30
Nieuwe pagina
Contact

januari 2023        
maandag 30+dinsdag 31 januari
Er wordt flink gewerkt, vooral in de Waalhaven, maar toch ook op de verschillende sluishoofden. Soms leek het dat er een invasie was van oranje en/of gele gejaste mannen. Correctie: vanmiddag meende ik toch een vrouw te zien in deze mannenmaatschappij. 
Maakt verder niets uit natuurlijk, dus maar over naar de dagelijkse gebeurtenissen. Maar beginnen met een plaatje van het werk in de Waalhaven.

Aan het einde van de dag verzamelde het drijvende spul zich bij de reservedeur. 

Geen schepen door de sluis gisteren. Wel nieuwkomers in het Munnikenland bij FeedValid. De Noraly (060.03460) uit Groningen bijv. was nog helemaal onbekend voor me. 

Nog één schip gisteren en wel de Nexus (023.12168), wel bekend, maar weinig gezien. 

Dan vandaag. Opnieuw geen enkel schip in de sluis gezien. FeedValid moest weer te hulp komen en dat leverde o.a. de mij onbekende Spirit (023.27591) op.

Erachter zag ik de Lupine (023.11663) liggen bij de kraan. Later, in de middag, wandelden we naar Slot Loevestein. Daarbij werden we ingehaald door de nu lege Lupine.

   

Maar eerst nog aandacht voor de Animo (023.19464) die ook bij Feed Valid lag.

Vanaf de parkeerplaats bij Slot Loevestein zagen we een politieboot met flinke snelheid op de Waal voorbijkomen, richting Gorinchem.

Teruglopend hadden we goed zicht op de Waalhaven en het Munnikenland. Tussen deze twee lag een aantal drijvende schepen/pontons. Er was nu geen enkele activiteit te zien.

Wel, dit is alles van januari! Als je nog wat van deze site wilt afhalen, doe het dan snel. Vandaag kreeg ik bericht dat deze website ondanks mijn tegenstribbelen uit de lucht gaat. Beter gezegd: de website blijft staan, maar ik kan er niets meer aan toevoegen en/of veranderen.
Tijd dus om me volledig te concentreren op www.wilhelminasluisandel.nl 
                
                         terug naar boven           

dinsdag 24 t/m zondag 29 januari           
Dit keer maar eens een aantal dagen tegelijk, te beginnen met 24 januari. Deze dag was de mij nog onbekende Rielinda (032.60110) uit Brakel de eerste die op de foto ging.

De enige aandachttrekkende schutting daarna was die van de Cama (023.20073) die gezelschap in deze schutting kreeg van de Werkendamse Shalom (031.70648).

   

De volgende dag maakte ik een nieuwe pagina over een bombardement op 31 december 1944. Een bombardement met een bijzonder tragische afloop.
Donderdag jl., 25 januari, leverde een aantal foto's op. In het Munnikenland was aardig wat te zien. Vooraan lag de Inspé (023.01533) met tegen zich aan zo te zien de BGA 4 (023.06105).

Ietsje verder lag de Boadicea (023.21611), een onbekende voor me, te lossen. Nog verder de Valzeinas (023.17564) die werd geladen.

   

In de monding van de Waalhaven zag ik een duwcombinatie aankomen. Het bleek de Hannah (023.17933) met een prachtige gedateerde bak, de Almoord (023.24268), ervoor te zijn.

Het werk aan de waaierdekken bleek succesvol te zijn afgerond. Hieronder een opname van de twee Maashoofden die er weer prachtig uitzien.

Vrijdag jl. leverde weer het e.e.a. op. Hoewel het lang stil bleef, kwam in de middag een stel schepen schutten. Maar eerst nog een opname van de Santiago (021.03104) die bij de kraan in het Munnikenland lag.

In de Waalhaven lag de Barentzzee (020.08073) met een werkponton ervoor. De Nienke (060.03010) arriveerde bijna op hetzelfde moment.

   

Volgende was de Friese Elisa (060.01369) uit Harlingen die richting noord schutte.

De Rotterdamse Iduna (021.01934) ging dezelfde kant op, richting Waal.

De Vliestroom (023.15198) kwam langs met een ponton voor zich.

Later op de dag passeerde de Scheldestroom (027.16013) op weg naar de werf van Neptunus in Aalst met de Metis voor zich.

Veel later arriveerde in de Waalhaven de Orion (023.09290). Deze duwer had een ponton voor zich met waarschijnlijk materiaal voor volgende week.

Tenslotte een Nijmeegs schip met een bijzondere naam, de Rex-Rheni (020.06298).

Zaterdag 28 januari was rustig. De komst van een enorme duwer, de Gillis (040.29060), was zeer welkom.

Bijzonder, nou ja, een beetje toch wel, was het schutten van de Volenta (033.10490) richting Maas. Een beetje bijzonder omdat bij De Heus in Andel de Volonta (023.21697) lag, één letter verschil slechts.

   

Minder bijzonder maar niet minder leuk was dat bij De Heus ook de Betuwe (023.15649) uit Werkendam lag.

                 terug naar boven       

maandag 23 januari           
Wanneer de Courage (023.24112) schutte weet ik niet zeker, maar ik neem aan op zaterdag jl. Ook al gezien de sneeuw die er nog ligt. 

Gisteren, zondag immers, een gesloten sluis, maar wel schepen in de buurt bij Feed Valid en De Heus. Bij Feed Valid o.a. de Brakelse Antonia (023.32008). Nog niet eerder zag ik in het Munnikenland een met containers geladen schip. Zeker een foto waard.

Er lag ook de Friese Modesta (023.10707) uit Lemmer. Het schip was nog onbekend voor me.

Bij De Heus aan de Rib ook een schip, de ZwarteWater (033.10536).

Vandaag weinig schepen door de sluis en geen ervan ging op de foto. Later zag ik dat de eerder geschutte Fritske (023.15195) een plekje voor de ZwarteWater had ingenomen.

In het Munnikenland lag de Rotterdamse Viator (048.01560) bij de kraan te lossen.

Ook bleek daar de Valzeinas (023.17564) te liggen. Links ervan is een stukje van de Inspé te zien.

Verder geen nieuws vandaag. Het werk aan de remmingen blijkt stil te liggen. Zoals eerder gemeld, zal a.s. donderdag weer activiteit te zien zijn. In welke vorm dan ook.
                                  terug naar boven             

vrijdag 20 januari
        
We zijn de hele dag binnen gebleven, maar genoten van de prachtige sneeuwplaatjes hebben we zeker. Tijdens het ontbijt passeerde een schip, volgens mij misschien wel de Vivo (032.70610), waarop de rode auto net dat accent was dat deze foto nodig had.

Er kwamen een stuk of wat schepen voorbij, waarvan een aantal de foto haalden. De eerste daarvan was de met containers geladen Seceda (023.25836). Uiterst voorzichtig kwam het schip de sluis in, maar vroeg en kreeg voor alle zekerheid in de sneeuwbui een brugbediening.

   

De Tycho (022.04458), een Sliedrechts schip uit 1968, ging ook in twee delen op de foto.

   

Daarna alleen nog de Werkendamse Seolto (030.21446) die net voor de schemering richting Maas schutte.

Dan kom ik terug op 14 januari jl. toen ik o.a. de Quaratum (022.06027) uit Werkendam zag schutten.

Ik was daarmee abuis. Op de foto hierboven is te zien dat een paal een stukje van de naam weghaalt. Stom, maar natuurlijk is het de Quadratum. En wie maakte me daar attent op? Natuurlijk, maar bedankt Joost Roeland voor de twee foto's van die Quadratum. 

   

We konden ons vandaag verbazen over de activiteit van flink wat kleine vogels. Ik heb geprobeerd bezoekjes van onze gevleugelde vrienden aan onze voedselbank vast te leggen.

Hierboven een roodborstje die meer naar buiten keek dan te eten. Hieronder een vinkje die heel alert geniet wat hem/haar wordt geboden.

Rond 17.00 uur opeens een vreemdeling in de sluis. Het was de Franse TSM Batz (IMO 9963530) uit Rouen, die ongetwijfeld op weg was naar de werf in Aalst.

                   terug naar boven             

donderdag 19 januari                  
In de nieuwste Schuttevaer weer een bijdrage over R, K & M (Rivieren, Kanalen en Meren. Tussen de schepen die vasan eigenaar zijn veranderd of gesloopt, staan drie bekende schepen voor de Wilhelminasluis. Allereerst de Kempenaar Verdon (060.02172) die van Nieuwaal is verhuisd naar Raamsdonksveer.

Dan was ook in de lijst de Rehoboth (023.37709), hier op een foto uit september 2020.

De derde bekende tenslotte was de Belgische Banzai (023.28296) die van Brugge naar Werkendam verkaste. Het schip vaart nu met de naam Hestia.

De Dicky jr (030.10803), die gisteren passeerde, bleek de Prinses Margriet (022.03600) te hebben meegenomen. Dit schip lag al enige tijd tegenover de Rib en gaat nu misschien wel naar de sloop. Deze tip kreeg ik van Hans de Weerd die tegenwoordig in de Oude Silo woont. Hij kon geen foto maken, het was toen al te donker. Twee archiefopnamen dus maar.

   

Ook bijzonder waren de twee foto's die ik van Joost Roeland kreeg, zeker gezien de begeleidende tekst:
"Vanwege de hoge waterstand op de Maas is de aanvaringsbeveiliging weer in gebruik. Op de Maas is het peil hoger dan in het Maximakanaal. nu is het dus afschutten naar het Maximakanaal waar het in de regel opschutten is.
ost wel extra tijd om te passeren , na het invaren en het sluiten van de deur gaat eerst de boom naar beneden, dan aan de andere kant die reeds naar beneden was omhoog vervolgens nivelleren en weer uitvaren."

Er kwamen weer heel weinig schepen schutten, toch maar, vanuit huis, twee op de foto gezet. De eerste was de Betuwe (021.03747) uit Tiel. 

Hiermee dacht ik klaar te zijn voor vandaag, maar een spits wilde ik toch wel op de foto krijgen. Het was de Zeeuwse Vincita (032.90288) uit Terneuzen. 

                terug naar boven       

woensdag 18 januari   
Alweer weinig te doen, noch in de sluis, noch erlangs viel wat te beleven. Daarom toch wat andere foto's vandaag. De Nova-R (020.05545), die gisteren in het donker passeerde, vaart zo kort onder deze naam dat er geen foto van te vinden is. Zelfs Joost Roeland had er geen foto van. Wel van het schip toen het voer als Amber en Ryan. Nu maar wachten tot de Nova-R weer komt schutten.
   
   

Toch ook weer bij Feed Valid in het Munnikenland wat foto's gemaakt. Vooraan lag de Celeste (023.26407) met aan de binnenkant de Leanba (023.00258).

Iets verderop lag de Sonja (021.03401) die net werd gelost.

Door de sluis kwam de Novamente (023.25032) die met een lading modder (?) op weg was naar de Veense Putten. Vanmiddag kwam het schip leeg weer richting Merwede schutten. Het schip was onbekend voor me.

   

Gisteren werd er weinig verricht, zo te zien tenminste, en heerste er rust in de Waalhaven.

   

En dan was daar die ene reiger die vlak voor ons huis bijna leeg leek te lopen. De vogel ging daarna op de remming in de sluis zitten, maar dacht "Ik kijk niet naar die plek".

   

Vandaag heel weinig te doen dus, maar tegen het einde van de middag waren daar twee slepers. Voorop de Anny (020.05322), hier bekend. Erachter de grotere Dicky jr (030.10803) en die kende ik niet.

   

Tot slot vier foto's van de Schie en de Pieter die op de Zuid Willemsvaart bezig zijn het riet en struiken langs het kanaal te snoeien. De foto's zijn van Joost Roeland.

>

                                terug naar boven.    
maandag 16 januari      

Er was maar weinig te doen in de afgelopen dagen, maar vanochtend is het werk aan de waaierdekken hervat. Sluishoofd 1 en 3, beiden de oostkant van de sluis, kregen nu aandacht.

   

Sluishoofd H3 is nog niet helemaal klaar, het waaierdek is daar verwijderd. De stand van zaken m.b.t. H1 weet ik (nog) niet. 

Veel regen vandaag en daar waagde ik geen camera aan. Vanuit de auto en vanuit huis kreeg ik toch nog wat foto's. In het Munnikenland o.a. de Non Verba (060.02307) die even later vertrok.

Met een goede koffie voor me zag ik Nienke (060.03010) de sluis in komen.

Later, nog steeds regen, kwam de mij nog onbekende Werkendamse Quaratum (022.06027) hier schutten om richting Merwede te geraken.

Eveneens onbekend was de Faresia (023.29364) uit Zwijndrecht die eerst het Munnikenland inging, maar al snel draaide om hier te komen.

Voor een frisse wandeling waagden we ons buiten, ook al omdat in het Munnikenland de mij onbekende Leanba (023.00258) lag.

             terug naar boven    

donderdag 12 januari        
Weinig van gemerkt vanochtend, maar er was toch een heuse stremming en volgens mij onverwacht. Toen we in de loop van de middag terugkeerden op de sluis was het eerste dat opviel dat de sluislichten uit waren. Even zoeken op Vaarwegnieuws en jawel: stremming van 06.00-09.27 uur. 
Waarschijnlijk klopt dit niet, want 's middags was er zoals gezegd ook geen activiteit.
Afijn, op het eind van deze maand zijn er in ieder geval stremmingen en die zijn dus zeker gepland.

Sinds de vorige update toch weer een paar foto's gemaakt van schepen. De eerste is de Kon-Tiki (023.27007) uit Doornenburg die werd gelost bij Feed Valid.

In de sluis zag ik gisteren een eenzame Werkendamse Walrus II (027.23298) passeren.

De Hadassa (023.16204) uit Urk zag ik later eveneens bij Feed Valid in het Munnikenland liggen. Ik dacht het schip niet te kennen, maar daarmee was ik abuis.

Vanmiddag de Endurance (061.05019) in de sluis. Deze 110 meter horen thuis in Werkendam.

   

Dit was het dan weer voor vandaag, slecht weer trouwens om foto's te maken.

                           terug naar boven     

maandag 09 januari
Zaterdag jl. 2 foto's gemaakt van vier grote bakken die in het Munnikenland bij Feed Valid lagen. In ieder geval was bij de eerste twee de Jaap.

Achteraan en tegen de Inspé lagen nog twee bakken.

Bij De Heus in Andel lag de Jolina (023.33591), een 135 m schip. Vandaag is het vertrokken.

Zaterdag ook zag ik bij Feed Valid de Singa (023.17703) worden gelost.

Vandaag toch ook een foto gemaakt en wel van de Noorderlicht (060.02914) die richting Merwede schutte.

Dit was alles van de afgelopen dagen, veel schepen heb ik niet gemist. Wel bij mijn andere site een artikel over de schipbrug of pontonbrug in mei 1940 toegevoegd.

                          terug naar boven    

vrijdag 06 januari
Gelukkig komen er wat meer schepen door de sluis, maar de opkomst blijft toch mager. Om diverse redenen heb ik van sommige schepen foto's gemaakt, zoals van de forse duwer Frisian (060.02897) die met een grote bak voor zich richting Maas ging.

Eigenlijk is het logisch dat ook de Pake (023.02051), zij het in twee delen, op de foto ging.

   

De Njord 3 zag ik nog niet eerder en dat feit alleen al vroeg om een foto. 

Een schutting van twee werkschepen vroeg natuurlijk om een foto. Het waren de Delftse Schie (023.19522) en de Pieter (020.06193).

   

De vrachtvaart wordt vertegenwoordigd door de grote en mooie Dordtse Damiate (018.23357).

   

Van een heel andere orde zijn de volgende drie foto's. Het zijn schepen die in de rubriek RK&M van de Schuttevaer werden genoemd. 
Het zijn de Initia (060.04082) die nu als Vuelta vanuit Werkendam vaart. De spits Morgenstond (023.16710) vaart nu vanuit Stadskanaal met de naam Menucha. Tenslotte de Marieke (023.17171) die van Werkendam is verhuisd naar het Franse Arques la Bataille en nu vaart als Kereon.

       

Tot slot nog een ontmoeting die ik op de sluis had met een hautaine fazant die me eigenlijk geen blik waardig vond.

        terug naar boven  

 

woensdag 04 januari          
Er was maar weinig te doen, logisch natuurlijk met de nu voorbije bijzondere dagen. Toch maar zo nu en dan een foto gemaakt, vooral gisteren. De duwer Tyfoon (032.60140) uit Sliedrecht kon ik natuurlijk niet zomaar laten passeren.

Daarna was het de beurt aan een paar vrachtschepen, als eerste de Jannie (023.18392) uit Nederhemert.

   

Ook de Werkendamse Maravilla (022.05120) ging in twee delen op de foto.

   

Vanmiddag kwam de Fide Deo (023.11620), onbekend voor me, uit Ouddorp schutten op weg naar de fabriek van De Heus in Andel.

Daar bleef het bij, hoewel nu net (17.00 uur) de Frisian schutte met een flinke bak voor zich. Waarschijnlijk op weg naar Veghel.
Toch nog één item en wel eentje uit het Algemeen Dagblad. Op de voorpagina een artikel over de capriolen die worden uitgehaald om onder een slagboom door te gaan als die al daalt. Dit jaar komt er een proef om dit euvel aan te pakken. Deze proef wordt gehouden in de Werkendamse Biesboschsluis.  

  terug naar boven  

Top